Werkwijze


Hieronder leest u stapsgewijs de aanpak van Noordzee Advocatenkantoor. Gestreefd wordt naar goede, duidelijke afspraken. Er kan uiteraard nooit garantie worden geboden op een positief resultaat. De advocaat zal echter wel alles uit de kast halen om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen.


U neemt telefonisch contact op voor een korte vraag. Dit kan uiteraard ook via de e-mail, WhatsApp, of social media. U legt kort het probleem uit.


Tijdens het eerste gesprek beoordeelt de advocaat of de juiste expertise in huis is en de zaak behandeld kan worden. Kan de zaak behandeld worden, dan wordt er in overleg met de advocaat een gratis intakegesprek gepland. Dit gesprek kan op kantoor, maar indien noodzakelijk kan dit ook telefonisch. Denk aan spoedgevallen of zaken waarbij de afstand te groot is.

In het gratis intakegesprek wordt in 30 minuten samen een stappenplan besproken. Na akkoord ontvangt u een opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging staan de afspraken op papier uitgelegd.


De advocaat gaat na ontvangst van een ondertekende opdrachtbevestiging met de zaak aan de slag. U wordt tussentijds op de hoogte gebracht van het verloop van de zaak.


Er is een besluit binnen of er is uitspraak gedaan. Het resultaat wordt met u besproken. Bent u het niet eens met het besluit of de uitspraak, dan bespreekt de advocaat met u of een vervolgprocedure zinvol is.


Als er geen vervolgprocedure wordt opgestart, dan gaat de advocaat over tot sluiting van het dossier. U ontvangt een bericht waarin de advocaat u hiervan op de hoogte stelt. Na sluiting heeft de advocaat een bewaarplicht van 5 jaar.


WhatsApp 06-24414784