Vreemdelingenrecht advocaat


Is uw aanvraag, verlenging of wijziging van een verblijfsvergunning afgewezen? Heeft u een terugkeerbesluit en een inreisverbod opgelegd gekregen. Bent u voornemens om samen met uw echtgenoot of partner naar een andere lidstaat binnen de EU te vertrekken (EU-toeting)?

Noordzee Advocatenkantoor is deskundig op het terrein van het strafrecht en helpt u graag verder

Advocaat Cynthia Noordzee heeft als beslismedewerker bij de IND gewerkt, op de afdeling Regulier Sociaal in Rijswijk. Zij kan u uitstekend verder helpen met uw verblijfsprocedure.


Vind uw advocaat

Noordzee Advocatenkantoor is deskundig op het terrein van het vreemdelingenrecht en helpt u graag verder met de volgende onderwerpen

Bent u voornemens om in Nederland te verblijven of uw partner of echtgenoot naar Nederland over te brengen? Noordzee Advocatenkantoor helpt met de begeleiding van de aanvraag.

Uw documenten worden kritisch doorgenomen en na goedkeuring als bijlage met de aanvraag meegezonden. Noordzee Advocatenkantoor neemt de gehele procedure over. U wordt alleen gevraagd de juiste documenten aan te leveren.

Lees meer

Is uw verblijfsvergunning geweigerd of ingetrokken? U kunt tegen dit besluit binnen 4 weken bezwaar maken. Wacht niet met het inschakelen van een vreemdelingenrechtadvocaat. De weigering of intrekking kan verstrekkende gevolgen hebben.

Het is gezien uw belang niet verstandig dat u het bezwaar zelf instelt. Vaak kost de procedure u niet meer dan €143,- Noordzee Advocatenkantoor kan u voorzien van deskundig advies en staat u bij in de bezwaarprocedure tegen de IND

Heeft u bezwaar gemaakt tegen een besluit van de IND en is het bezwaar ongegrond verklaard? Dan kunt u binnen 4 weken beroep aantekenen bij de rechtbank. Het is niet verstandig om dit zelf te doen.

Laat u zo spoedig mogelijk adviseren door een vreemdelingenrechtadvocaat. Noordzee Advocatenkantoor helpt u met het opstellen van een beroepschrift en staat u tijdens de zitting bij.

Vertrekt u samen met uw partner of echtgenoot naar een andere lidstaat binnen de EU (EU-toeting, ook wel België-route genoemd), Noordzee Advocatenkantoor helpt u graag verder met de praktische zaken.

Het vertrek verloopt over het algemeen redelijk eenvoudig. Cynthia Noordzee helpt u vooral om de terugkeer naar Nederland alvast voor te bereiden als u in de toekomst besluit om terug te keren.

Lees meer

Is de aanvraag om afgifte van een toeristenvisum (Schengenvisum) afgewezen ? Tegen dit besluit kunt u binnen 4 weken bezwaar maken.

De ambassade wijst de visumaanvraag dikwijls af met de reden dat de sociale en economische binding gering is gebleken, zonder dat er goed onderzoek is gedaan naar de persoonlijke omstandigheden. Cynthia Noordzee heeft ruime ervaring in visumzaken. Zij heeft vele visumzaken positief af kunnen sluiten.

Lees meer

Is de aanvraag van een kosteloos visum (faciliterend visum) afgewezen door de Nederlandse ambassade? Neem dan zo spoedig contact op met Noordzee Advocatenkantoor.

De Nederlandse overheid heeft op basis van het Europese recht in veel gevallen niet de bevoegdheid om de aanvraag af te wijzen. Het gaat immers om verblijf van rechtswege. De Nederlandse ambassade vraagt bijvoorbeeld in veel gevallen onterecht om inkomensgegevens en het reisdoel.Pro deo - gesubsidieerde rechtsbijstand

Kunt u de advocaatkosten niet zelfstandig betalen? Noordzee Advocaten werkt op basis van een toevoeging (pro-deo). Indien de toevoeging wordt verleend, worden de kosten door de Raad voor Rechtsbijstand vergoed. U betaalt alleen een eigen bijdrage. De laagste eigen bijdrage is €143,-

Neem contact op
WhatsApp 06-24414784