Bezwaar


Bent u het niet eens met de beslissing van de Immigratie- en Naturalisatiedienst? Dan kan binnen 4 weken bezwaar worden gemaakt. Schakel direct een vreemdelingenrecht advocaat in voor hulp. De weigering of intrekking kan tot gevolg hebben dat u het land uit moet.


Het bezwaar dient op tijd binnen te zijn. Bij niet tijdige indiening wordt het bezwaar niet-ontvankelijk verklaard en staan de rechtsgevolgen van het besluit vast. Het bezwaar is tijdig als het binnen 4 weken na dagtekening (datum) van het besluit uiterlijk op de laatste dag voor 00:00 door de IND is ontvangen. De bewijslast van verzending ligt bij de verzender. U zult dus moeten bewijzen dat het bezwaarschrift tijdig is verzonden. Dit kan bij voorkeur via de fax of per aangetekende post.


Bezwaar is onder andere mogelijk bij:
- Afwijzing verblijfsvergunning of visum
- Afwijzing EU-toetsing, België-route
- Intrekking verblijfsvergunning
- Ongewenstverklaring
- Terugkeerbesluit

Het is gelet op het zwaarwegend belang niet verstandig dat u het bezwaar zelf instelt. Het vreemdelingenrecht is vrij complex. U wordt aangeraden gebruik te maken van een gespecialiseerde vreemdelingenrecht advocaat. Vaak kost de procedure niet meer dan €143,- Noordzee Advocatenkantoor kan u voorzien van deskundig advies.Meer informatie over het instellen van bezwaar? Neem vrijblijvend contact op met een gespecialiseerde vreemdelingenrechtadvocaat


WhatsApp 06-24414784