Strafrecht advocaat nodig?


Neem direct contact op voor een gratis intakegesprek. Kunt u de kosten niet betalen? Wij behandelen uw zaak ook op pro deo basis (gratis)

Vind uw advocaat
of bel direct naar 030-2593423

Aangehouden?


Neem direct contact op voor een gratis intakegesprek. Kunt u de kosten niet betalen? Wij behandelen uw zaak ook op pro deo basis (gratis)

Vind uw advocaat
of bel direct naar 030-2593423

Dagvaarding ontvangen?


Neem direct contact op voor een gratis intakegesprek. Kunt u de kosten niet betalen? Wij behandelen uw zaak ook op pro deo basis (gratis)

Vind uw advocaat
of bel direct naar 030-2593423

Vreemdelingenrecht advocaat nodig?


Neem direct contact op voor een gratis intakegesprek. Kunt u de kosten niet betalen? Wij behandelen uw zaak ook op pro deo basis (gratis)

Vind uw advocaat
of bel direct naar 030-2593423

Hoe werkt het?

In drie stappen
Advocaat nodig
voor?
Neem contact
met ons op
Ontvang een
gespecialiseerde advocaat

Route Noordzee Advocatenkantoor

Het kantoor is gevestigd aan het mooie historische Domplein in het centrum van Utrecht, naast de Domtoren. Het Domplein ligt op circa 10 minuten loopafstand van het Centraal Station en Hoog Catherijne.

Bus: Vanaf Utrecht Centraal kunt u lijn 2 pakken richting Museumkwartier. De bus stopt vlak voor het kantoor, halte 'Domplein'.

Auto: Het centrum van Utrecht is lastig te bereiken met de auto. Er is ook weinig parkeergelegenheid. U kunt het beste navigeren op Garage Springweg, Strosteeg 83. Vanaf de garage is het kantoor op 5 minuten loopafstand. Het kantoor is gevestigd op het plein van de Domtoren en de Domkerk.

Juridische rechtsbijstand nodig van een advocaat?

Noordzee Advocatenkantoor is gespecialiseerd in het strafrecht. Bent u opgeroepen voor verhoor, bent u aangehouden of heeft u een dagvaarding of uitnodiging voor een TOM-zitting ontvangen. Strafrechtadvocaat Cynthia Noordzee staat u direct bij in uw verdediging. Wacht niet te lang met het inschakelen van een strafrechtadvocaat. Cynthia Noordzee helpt u bij het opvragen van het strafdossier en staat u bij ter zitting.

Noordzee Advocatenkantoor is ook een gespecialiseerd advocatenkantoor in het vreemdelingenrecht. Is uw verblijfsvergunning afgewezen of ingetrokken? Wacht dan niet met het inschakelen van een vreemdelingenrechtadvocaat, neem contact op met: Bel: 06-24414784

Noordzee Advocatenkantoor is gevestigd in Utrecht maar werkt landelijk en helpt u snel en efficiënt in heel Nederland met al uw strafzaken en verblijfsprocedure.

Pro deo - gesubsidieerde rechtsbijstand

Kunt u de advocaatkosten niet zelfstandig betalen? Noordzee Advocaten werkt op basis van een toevoeging (pro-deo). Indien de toevoeging wordt verleend, worden de kosten door de Raad voor Rechtsbijstand vergoed. U betaalt alleen een eigen bijdrage. De laagste eigen bijdrage is €143,-

Neem contact op

Veel gestelde vragen

1Ik ben opgeroepen voor verhoor
Noordzee Advocaten verleent u consultatierechtsbijstand voor het verhoor en zorgt dat u voorbereid het verhoor ingaat.
2Ik heb een dagvaarding ontvangen
Wacht niet met het inschakelen van een advocaat. Noordzee Advocaten helpt met het opvragen van het strafdossier/proces-verbaal en staat u bij tijdens de politierechterzitting, meervoudige kamer zitting of TOM-zitting.
3Vanaf welk moment heb ik recht op bijstand van een strafrechtadvocaat?
U heeft vóór het eerste verhoor recht op consultatie van een strafrechtadvocaat. Ben u aangehouden, dan wordt u automatisch een strafrechtadvocaat toegewezen. U heeft altijd recht op een eigen gekozen strafrechtadvocaat. Indien u een oproep heeft gehad om op het politiebureau te verschijnen voor verhoor, dan dient u zelf contact op te nemen met een advocaat voor het verhoor. Tel: 06-24414784
4Ben ik verplicht om antwoorden te geven op de vragen die tijdens het verhoor worden gesteld?
U bent niet verplicht antwoord te geven op de vragen die de politie tijdens het verhoor stelt. Als u tijdens het verhoor geen antwoord geeft, dan maakt u dus gebruik van uw zwijgrecht. Dat recht mag op geen enkele wijze worden beperkt en mag geen invloed hebben op de uiteindelijke schuldvraag.
5Ben ik verplicht om voor de rechter te verschijnen?
U bent niet verplicht om tijdens u rechtszitting aanwezig te zijn, tenzij de rechter dit heeft bevolen. U kunt dan worden opgehaald. Als u niet verschijnt, dan kan de rechter uw zaak zonder uw aanwezigheid behandelen en u bij verstek veroordelen. Hoger beroep is in dat geval alleen mogelijk als de dagvaarding u onterecht niet heeft bereikt. U kunt het beste een advocaat machtigen om verdeding te voeren in uw zaak.
6Wanneer ben ik een verdachte?
Een verdachte is iemand waarvan op basis van feiten en omstandigheden een redelijk vermoeden bestaat dat hij/zij een strafbaar feit heeft gepleegd. Het is niet altijd duidelijk wanneer er sprake is van een verdenking. U wordt als verdachte beschouwd als er tegen u een vervolging is ingesteld. Als u niet bent aangehouden, dan wordt u dat bericht door de politie of het Openbaar Ministerie.
7Hoe lang kan ik worden opgehouden voor verhoor?
U mag maximaal 6 uur worden opgehouden voor verhoor. Let op! de tijd tussen 24:00 en 9:00 tellen niet mee. Als deze uren worden meegeteld, dan mag u dus maximaal 15 uur worden opgehouden.
8Wat is het verschil tussen een misdrijf en een overtreding?
Overtredingen zijn lichte strafbare feiten, zoals openbare dronkenschap en verkeersovertredingen. Misdrijven zijn ernstigere strafbare feiten, zoals de handel in drugs, diefstal of moord.
9Wanneer krijg ik een strafblad?
Bij een misdrijf krijgt u altijd een strafblad. Bij een overtreding hangt het af van het soort overtreding en de opgelegde straf. Als u een strafblad (officieel 'uittreksel justitiële documentatie') heeft, dan staat u geregistreerd bij Justitie.

Hulp bij

1Hoe lang kan ik worden opgehouden voor verhoor?
U mag maximaal 6 uur worden opgehouden voor verhoor. Let op! de tijd tussen 24:00 en 9:00 tellen niet mee. Als deze uren worden meegeteld, dan mag u dus maximaal 15 uur worden opgehouden.
2Wat is het verschil tussen een misdrijf en een overtreding?
Overtredingen zijn lichte strafbare feiten, zoals openbare dronkenschap en verkeersovertredingen. Misdrijven zijn ernstigere strafbare feiten, zoals de handel in drugs, diefstal of moord.
3Wanneer krijg ik een strafblad?
Bij een misdrijf krijgt u altijd een strafblad. Bij een overtreding hangt het af van het soort overtreding en de opgelegde straf. Als u een strafblad (officieel 'uittreksel justitiële documentatie') heeft, dan staat u geregistreerd bij Justitie.
4Opgeroepen voor politieverhoor

Als u bent opgeroepen om een verklaring bij de politie af te leggen, dan bent u een verdachte. Tegen u loopt in dat geval een onderzoek, dat kan resulteren in een vervolging en uiteindelijk in een veroordeling. Uw eigen verklaring bij de politie wordt als direct bewijs meegenomen door de rechter. Noordzee Advcatenkantoor bereidt u voor op het verhoor, zodat u minder risico loopt dat u veroordeeld wordt door uw eigen verklaring. Het advies luidt dikwijls om tijdens het politieverhoor geen verklaring af te leggen (zwijgrecht).

5TOM-zitting

TOM staat voor Taakstraf Openbaar Ministerie. Op een TOM-zitting kan een officier van justitie u een taakstraf (werkstraf of leerstraf), een geldboete, of een combinatie hiervan aanbieden. De zitting is besloten en dus niet openbaar. Het is niet de rechter die een straf oplegt maar de officier van justitie die een straf aanbiedt. Het is een voorstel. Gaat u niet akkoord met het voorstel, dan wordt u alsnog gedagvaard voor de rechter. Dat kan in veel gevallen voordeliger zijn, omdat de rechter niet gebonden is aan politiek en beleid en veel meer rekening houdt met uw persoonlijke omstandigheden.

6Strafbeschikking
Met een strafbeschikking hoopt politie en justitie de zaak zo spoedig mogelijk af te kunnen doen. Het aanvaarden van een strafbeschikking betekent dat u een strafblad heeft! Dat kan gevolgen hebben voor het verkrijgen van een VOG. Het niet verkrijgen van een VOG verkleind uw positie op de arbeidsmarkt. Accepteer een strafbeschikking alleen als u zich door een strafrechtadvocaat heeft laten bijstaan. Noordzee Advocaten bespreekt met u de zaak en helpt u met het eventueel instellen van verzet tegen de strafbeschikking.
7Dagvaarding ontvangen
U heeft een dagvaarding ontvangen om voor de politierechter of meervoudige kamer te verschijnen. Dit betekent dat uw zaak door de rechtbank zal worden beoordeeld. Dit kan resulteren in een veroordeling. Wacht niet met het inschakelen van een strafrechtadvocaat. Cynthia Noordzee vraagt het dossier op bij het Arrondissementsparket. Zij helpt u met de verdediging en bereidt u voor op de zitting. Tijdens de zitting is zij aanwezig om u te ondersteunen en namens u verdediging te voeren.
8Uitspraak

De politierechter doet over het algemeen op de dag van de zitting direct uitspraak. Dit doet de rechter mondeling. In de praktijk komt het voor dat verdachten niet goed begrijpen welke straf zij opgelegd hebben gekregen. Noordzee Advocatenkantoor vraagt daarom altijd een afschrift van de 'aantekening mondeling vonnis'.

De meervoudige kamer doet binnen twee weken na de dag van de zitting uitspraak. De MK behandelt zwaardere strafzaken die wellicht mediagevoelig zijn. Denkt u daarbij aan gevoelige zedenzaken, moordzaken, deelname criminele organisatie, etc. Houdt u er rekening mee dat uw uitspraak kan worden gepubliceerd op rechtspraak.nl of in diverse dagbladen, blogs etc.

9Hoger beroep

Tegen de uitspraak van de rechtbank kan binnen twee weken beroep worden aangetekend. Neem tijdens de zitting van de politierechter of de uitspraakzitting nooit afstand van uw recht op hoger beroep. De uitspraak wordt hiermee onherroepelijk en kan niet meer worden aangevochten. Noordzee Advocatenkantoor helpt u met het instellen van het hoger beroep en bespreekt met u de kansen tot succes. Het hoger beroep wordt door het gerechtshof beoordeeld. U wordt net als de behandeling bij de rechtbank gedagvaard om op de zittingsdag voor te komen. Het gerechtshof doet binnen twee weken na de dag van de zitting uitspraak.

WhatsApp 06-24414784